5 wegen naar duurzame tewerkstelling voor schoonmakers in de voedingsindustrie

People, planet, profit. Deze drie bouwstenen vormen het wereldwijde fundament van duurzaam ondernemen. Bij EAZER zetten we de ‘people’ op de eerste plaats in alles wat we doen. Wat onze schoonmaakprojecten binnen de voedingsindustrie betreft, volgen we vijf specifieke aandachtspunten nauwgezet op om een duurzame tewerkstelling van onze medewerkers te garanderen. Samen met onze opdrachtgevers besteden we onder andere aandacht aan werkomstandigheden, werkdruk, wettelijke en klantspecifieke bepalingen, sociale aspecten en de rol van de werkgever. Dat alles met het oog op de groei, de veiligheid en het welzijn van onze vlinders.

1. Werkomstandigheden

Een aantal aspecten zijn kenmerkend voor omgevingen waarin voedingsmiddelen geproduceerd worden. Zo houden we rekening met de fysieke omstandigheden waaronder onze medewerkers hun taken uitvoeren. Daartoe behoren warmte, koude, lawaai, (lucht)vochtigheid, hoogte en beslotenheid van afdelingen. Daarnaast valt te denken aan de gebruikte apparatuur en producten, zoals schoonmaakmachines, hoge- of middendruksystemen en (chemische) schoonmaakmiddelen. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat langdurig met hoge druk werken de schouders en nek aanzienlijk belast. Machines met middendruk zijn daarom de betere optie.

Alleen door bovenstaande goed op elkaar af te stemmen, kunnen onze medewerkers optimaal aan de slag en vermijden we fouten, ongevallen en een verhoogd ziekteverzuim.  

8745 Farm Frites

2. Werkdruk

Een schone productielijn is de basisvoorwaarde om een productieproces in de foodsector op te starten. Vaak komt schoonmaak echter als laatste aan de beurt bij de planning van dat proces. En dat terwijl de correcte uitvoering van onze werkzaamheden valt of staat bij een goed opgestelde planning. De schoonmaak van een productielijn bestaat uit een aantal vaste stappen en kost behoorlijk wat tijd.

 

 

Daar kan je niet omheen als je een hoog kwaliteitsniveau wilt behalen. Bij storingen in de productielijn (en bijgevolg in de planning) is het belangrijk dat de druk op onze schoonmakers niet op zo’n manier verhoogt, dat ze geneigd zijn om bepaalde procedures sneller te doorlopen dan voorgeschreven. ‘Haast en spoed’ is zelden goed en draagt zeker niet bij aan de duurzame tewerkstelling van onze medewerkers.

 

 

3. Wettelijke en klantspecifieke bepalingen

Binnen de levensmiddelenindustrie krijgen onze teams te maken met steeds strengere regels en klanteneisen. Dit aangevuld met bijzondere situaties zoals recalls of meer recent COVID-19. Alles samen zet dit uiteraard druk om bestaande bedrijfsprocessen en -systemen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Terwijl onze vlinders heel flexibel zijn in hun werk en zich vlot weten aan te passen, mogen we de impact op de fysieke en mentale gezondheid niet uit het oog verliezen of onderschatten. Duurzame tewerkstelling betekent namelijk ook dat je zowel op de werkvloer als in de directiekamers zo snel mogelijk reageert op elke vorm van verandering. Hoe vroeger de verandering geaccepteerd wordt, hoe positiever de gevolgen ervan.

EAZER ramenwas

4. Sociale aspecten

Een van de mooie eigenschappen van de EAZER familie, is dat er zoveel nationaliteiten en culturen in samensmelten. Wanneer je mensen met verschillende achtergronden samenbrengt, creëer je een dynamische omgeving. Dat merk je onder andere aan het gedrag van mensen, en meer bepaald aan verschillen in werkhouding, -ethos en -mentaliteit.

Duurzaam omgaan met je medewerkers kan in dit geval bijvoorbeeld betekenen dat je bijkomende aandacht besteed aan het effectief inzetten van verschillende leiderschapsstijlen. Gevoeligheid aan autoriteit verschilt nu eenmaal van cultuur tot cultuur.

 

 

5. Rol van de werkgever

De werkgever of opdrachtgever is natuurlijk niet weg te denken wanneer je de duurzame inzetbaarheid van je schoonmaakmedewerkers wilt optimaliseren. Het is namelijk aan hen om de meest ideale omstandigheden te creëren om kwalitatief schoonmaakwerk te leveren. Ook het ter beschikking stellen van de juiste middelen en materialen hoort daarbij. Bovendien brengt de standaardisatie van processen meer rust bij onze medewerkers, hetgeen hun werk makkelijker en vooral ook veiliger maakt.

Ontvang je graag de EAZER-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte