SDG Pioneer en SDG Champion

Sustainability

Duurzaamheid is al vele jaren een deel van ons DNA. We behaalden drie Voka Charters voor Duurzaam Ondernemen en werden – als een van de eerste Belgische dienstverlenende bedrijven – door het United Nations Institute for Training en Research benoemd tot SDG Pioneer en SDG Champion.

SDG goals

SDG in de praktijk

We vertaalden heel wat Sustainable Development Goals in tal van concrete initiatieven binnen onze organisatie:         

 • Geen armoede: ophaling van speelgoed en kleding ten voordele van Oxfam.
 • Goede gezondheid en welzijn: een ITZU-walk ten voordele van een goed doel, Yellow Wings (medewerkers stimuleren tot meer bewegen via een begeleidingstraject met Golazo), een intern webinar rond burn-outpreventie, work-life integration …
 • Kwaliteitsonderwijs: uitgebreid opleidingsaanbod dankzij onze ITZU Academy, onthaaldag voor nieuwe medewerkers tijdens het ITZU Bootcamp.
 • Gendergelijkheid: de loonkloof tussen man en vrouw is onbestaande bij ITZU, en procentueel zijn er meer vrouwen dan mannen in leidinggevende posities
 • Schoon water en sanitair: we investeren in bewustmaking rond waterverbruik en geven onze medewerkers duidelijke richtlijnen en tips om geen water te verspillen op de werven.

 

 • Betaalbare en duurzame energie: als groep hebben we een partnership met een leverancier om onze medewerkers zonnepanelen en warmtepompen aan een voordelig tarief aan te bieden.
 • Eerlijk werk en economische groei: tewerkstellingsacties ten voordele van asielzoekers.
 • Industrie, innovatie en infrastructuur: intranet (om de interne communicatie- en informatie-uitwisseling te bevorderen), nieuw ATS (Applicant Tracking System) voor optimalisatie van de employee lifetime cycle.
 • Klimaatactie: ITZU Sustainability Day, zwerfvuilactie met onze medewerkers, intern webinar rond de klimaatuitdagingen door onze CEO Louis Kemps.
 • Partnerschip om doelstellingen te bereiken: CEO’s 4 Climate, lid van het netwerk Duurzaam ondernemen van Voka, Greendeal i.f.v. de biodiversiteit.

Sensibilisering: een essentiële eerste stap

Sensibilisering is een belangrijk onderdeel van een effectieve, duurzame schoonmaakstrategie. Binnen ons bedrijf maken we de schoonmaakmedewerkers bewust van de impact van hun werk op de omgeving en de gezondheid en veiligheid van gebruikers.

Sensibilisering helpt om de motivatie en betrokkenheid van medewerkers te vergroten, maakt hen bewust van hun rol, draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur én aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Binnen de groep namen we een aantal structurele beslissingen om de milieubelasting aan te pakken en permanent af te bouwen op verschillende vlakken:

EAZER imec 2740

Beperken en beheersen van de interne afvalstroom
Dankzij digitalisering beperken we het papierverbruik tot een minimum. Daarnaast zetten we gericht in op een correcte sortering en afvoering van verschillende afvalsoorten, en gebruiken we zoveel mogelijk gerecycleerde materialen.
 
Waterverbruik
Water is een essentieel onderdeel in het schoonmaakproces en heeft een aanzienlijke impact op het milieu én het kostenplaatje. Daarom waken we altijd over een doordacht waterverbruik. Dat doen we met:

 • milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen die minder water verbruiken
 • efficiëntere reinigingsmethoden en –materialen, zoals microvezeldeken en stoomreiniging
 • apparatuur met een laag waterverbruik, zoals vacuümreinigers met een sproeifunctie
 • bestaande bronnen, zoals een regenwaterput
   
EAZER imec 2577

Aankoopbeleid
Doordacht aankopen is een must binnen onze groep. Bij nieuwe apparaten en installaties kiezen we minimaal voor een energielabel A, of andere energiebesparende mogelijkheden om zo bij te dragen aan de duurzame doelstellingen. Ook op vlak van waterverbruik gaan we bij de aankoop van toestellen en machines niet over één nacht ijs en opteren we altijd voor de meest ecologische optie.
 
Wagenpark
Onze bedrijfsvoertuigen hebben een minimale CO2-uitstoot en een zuinige motor, en waar het kan, voorzien we een elektrische fiets of wagen. Daarnaast monitoren we het rijgedrag van alle chauffeurs en stimuleren we hen om de opgelegde snelheidsbeperkingen te respecteren. Zo verminderen we de belasting op het milieu.

 

 

Milieubewust schoonmaken
Als we schoonmaken, doen we dat met een zo klein mogelijke impact op het milieu. Niet alleen om het milieu te beschermen, maar ook om een gezondere werk- en leefomgeving voor uw medewerkers te creëren. 

Dosering van producten
Overdosering is niet alleen milieuonvriendelijk en duur, het komt ook uw schoonmaakresultaat niet ten goede. Daarom hanteren we doseermethodes die de juiste hoeveelheid van een product exact afmeten en te reguleren. We gebruiken daarvoor een aantal doseerhulpmiddelen, die ook gemaakt zijn van milieuvriendelijke materialen.

Energieverbruik en geluid
Als we bij EAZER elektrische apparaten gebruiken, houden we rekening met twee belangrijke factoren: energieverbruik en geluid. Het eerste zorgt voor een lagere factuur, het andere draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van uw medewerkers en bezoekers.
 

Heeft u nog vragen omtrent onze duurzaamheids- inspanningen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

4465 imec Facility

Ontvang je graag de EAZER-nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte